Particulieren: Groene Energie

Groene Energie is een wijd begrip, het is een term die op vele manieren gebruikt wordt iets duidelijk te maken. Duurzame energie, groene energie of hernieuwbare energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. De meest gebruikte vormen van hernieuwbare energie zijn biomassa, waterkracht, windenergie, zonne-energie en aardwarmte. Wij van Adviesgroep Noord zetten ons in om de groene energie op een verantwoorde manier toe te passen binnen de samenleving en geven dan ook graag vrijblijvend advies over de vele mogelijkheden.

Afspraak maken